سیزده آبان

                                           بنام خداوند هستی

           امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم و دشمن است .  امام خا منه ای

          سیزده آبان روز         تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجو یان پیرو خط امام در سال1358  روز ملی         مبارزه با استکبار جهانی  و روز دانش آموز و تبعید امام خمینی ره از ایران به ترکیه است .

     جملات کو تاه ولی زیبا از بزرگان

  1- اگر همواره مانند گذشنه بیند یشید ، همیشه همان چیزهایی را به دست می آ ورید که تا بحال کسب کردهاید .

  2- یا چنان نمای که هستی ،یاچنان باش که می نمایی.

   3- وقتی انسان دوست واقعی دارد که خو دش هم دوست واقعی با شد .

  4- چهار روش برای اتلاف وقت وجود دادر : کار نکردن ، کم کار کردن ، بد کار کردن و کار بیهوده کردن .

  5- پیروزی آن نیست که هر گز زمین نخوری ، آ نست که بعد از هر زمین خوردنی  بر خیزس

  6- انسان برای پیروزی آفریده شده است ، او را می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد .

   7- وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پر هایش سفید می ماند ، ولی قلبش سیاه می شود .

   8- مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست آورید وگر نه نا چار خواهید بود چیز                   هایی را   که    بدست     آ ورید  هاید دوست داشته باشید .

   9- شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگد مال کنید ، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو کنید .

 10- آنکه می خواهد روزی پریدن آ موزد ، نخست می باید ایستادن ، راه رفتن ، دویدن و بالا رفتن آ موزد . پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند .

11- نخستین نشانه فساد ترکه صداقت است .

 

 

   

 

/ 0 نظر / 26 بازدید