ایران

به احترام ایران

 
خواهش مند است این نقشه را حتما برای دوستان خود درایران و درهرجای دنیا بفرستید

File:Saudi map of Persian gulf 1952.jpg

>نقشه متعلق به عربستان سعودی در سال 1331

>
In their own language and printed by Arabs:

>
This old Saudi Arabian map, identifies the body of water that divides Saudi Arabian peninsula from Iran as the Persian Gulf

>http://en.wikipedia.org/wiki/File%3aSaudi_map_of_Persian_gulf_1952.jpg
--


 

/ 0 نظر / 51 بازدید