خواب کافی وکنترل استرس

اگر می خواهید شانس خود برای کاهش وزن را افزایش دهید و در این راه موفق شوید، استرس روزمره خود را کاهش داده و به اندازه کافی بخوابید. مطالعه ای که اخیرا در مجله بین المللی چاقی منتشر شده نشان می دهد که افرادی که قصد کاهش وزن دارند با کنترل استرس و داشتن خواب شبانه 6 تا 8 ساعت می توانند احتمال موفقیت خود را در رژیم کاهش وزن افزایش دهند.

در این مطالعه 500 فرد شرکت داشتند. این مطالعه شامل دو مرحله بود. در مرحله اول از شرکت کنندگان خواسته شد تا در طول 6 ماه 5 کیلو وزن کم کنند. هر فردی که این مرحله را با موفقیت پشت سر می گذاشت وارد مرحله دوم می شد که در این مرحله به دو گروه تقسیم شدند، در یک گروه از تکنیک Acupressureبرای ثبات وزن استفاده شد این روش یک تکنیک قدیمی چینی است که فرد متبحر در این زمینه، نقاط خاصی از صورت و پشت سر فرد را درحالی که او بر روی مشکل خود (در اینجا کاهش وزن) تمرکز کرده ماساژ می دهد  و گروه دیگر به صورت ماهانه با یک متخصص مشاوره داشتند و با ورزش و تغذیه سنتی وزن خود را کنترل می کردند.

د رمرحله اول افراد به طور هفتگی درکلینیک وزن می شدند، کالری دریافتی 500 کالری کمتر از نیاز روزانه تعیین شد. میزان ورزش توصیه شده در هفته 180 دقیقه بود. در این مطالعه از افراد خواسته شد تا غذای مصرفی روزانه خود را ثبت کنند. همچنین افراد میزان استرس، افسردگی و میزان خواب شبانه، تماشای تلویزیون و کار با کامپیوتر را نیز گزارش کردند.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان خواب و سطح استرس دو فاکتور مهم در پیشگویی موفقیت فرد در کاهش وزن هستند. اما جالب آن بود که افسردگی و میزان تماشای تلویزیون تاثیرگذار در میزان موفقیت در رژیم نبودند. در این مرحله افرادی که بیشتر مراقب ثبت غذای دریافتی خود بودند و به طور منظم درجلسات مشاوره شرکت داشتند موفق تر بودند.

سه چهارم افرادی که استرس کمتر و خواب شبانه بین 6 تا 8 ساعت داشتند در مرحله اول موفق و وارد مرحله دوم شدند. مرحله دوم مطالعه در حال انجام است و نتایج آن در اواخر سال آتی منتشر خواهد شد.

نکته عملی: خواب شبانه بین 6 تا 8 ساعت و کاهش استرس روزانه می تواند در موفقیت فرد در کاهش وزن موثر باشد.  از طرف دیگر ورزش می تواند به کاهش استرس و داشتن خوابی راحت کمک کند . همچنین تکنیک هایی مثل مدیتیشن نیز می توانند در موفقت شما در رژیم کاهش وزن موثر باشند. علاوه بر اینها، ثبت غذای مصرفی روزانه وحمایت و پیگیری بیماران از طریق برنامه های اینترنتی در کاهش وزن موثر است.

/ 0 نظر / 17 بازدید