تفکر

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سرا سر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ما ده ای بی روح می ماند . ادیسون

/ 0 نظر / 51 بازدید