منتظر

مسا حت علم
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٤
 

مساحت علم: حکیمی گفته است علم سه وجب است . هر که وارد وجب اول شود تکبر کند هر که به وجب دوم رسد فروتن گردد و آن که به آ خرین مرحله رسد اعتراف کند که هیچ چیز نمی داند