منتظر

آیا میدانیدکه .....
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۸
 

ایا می دانید که ......
1-بر خلاف باور عموم آ دامس بلعیده شده بر روی معده باقی نمی ماند و دفع می شود .
2- پیاز کلسترول خون را پا ین می آ ورد
3- مدل و حا لت زبان هر فرد ما نند اثر انگشت با فرد دیگر متفا وت است .
4- طو لانی ترین رود ایران رود کرخه است که از ار تفا عات الوند در همدان سر چشمه می گیرد .
5-خا نم ها بیش تر از اقا یان تحمل شنیدن خبر های بد را دارند .
6- شوید پا ین آ ورنده ی چربی فشار خون ، ضد اسید اوریک ومفید برای سنگ کلیه و مثانه است .
7- سیر پا یین اورنده ی فشار خون ، تنظیم کننده قند و چربی ضد مسمومیت حا صله از نیکو تین سیگار و آ لودگی هوا و هضم کننده غذا است
8- پوست بدن انسان ، پنچروز بعد از مرگ همچنان زنده است و یا خته های پوست همچنان به کار خود ادامه می دهند.
9- رشد تعداد ما شین ها در جهان 3 برابر رشد جمعیت دنیاست .
10- یک انسان در طول عمرش به طور متوسط 1300 لیتر عرق می کند .
11-قوهی چشایی پر وانه ها در کف پا های آ نان تعبیه شده است .
12- تنها قسمت زنده ی بدن که در ان خون جریان ندارد قرینه ی چشم است .
13-  ویتامین B6 با عث خو شحا لی و سر حال بو دن می شود ، این نوع ویتا مین را می توانید برای مثال با خوردن ما هی و جگر و موز و فندق به دست بیا ورید .
14-مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطعشدن سرش نیش بزند.
15- 90 در صد از جمعیت جهان در نیکره شمالی کره ی زمین زندگی می کنند .