منتظر

روشی سریع برای کا هش چربی کبدی
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٠
 

روشی سریع برای کاهش چربی کبدی
متخصصان تغذیه در امریکا تا کید کردند که کاهش کربو هیدرات مو جود در رژیم غذایی روشی سریع تر برای کاهش چر بی کبدی است
دکتر جفری برونینگ ، استاد یار طب داخلی در دانشگاه تگزاس . در این باره اظهار داشت : کاهش میزان کربوهیدرات مو جود در رژغذایی روزانه برای پا ئین آ  وردن
مقدار چربی کبدی خیلی مو ثر تر از کاهش مصرف کالری است.
دکتر برونینگ هم چنین تصریح کرد : آنچه ما قصد داریم در این مقاله به شما بگوییم این است که اگر پزشکتان به شماگفت : باید مقدار چربی خود را کا هش دهید ، شما می توانید با این روش ظرف یک ماه به این هدف دست پیدا کنید . این بر رسی ها روی 18 شرکت کننده صورت گرفته است که همگی به بیماری کبد چرب غیر الکلی مبتلا بودند .
به نوشته روز نامه بلو مبرگ از این شرکت کنندگاندر گروه های مختلف خواسته شد که مدت 14 روز مقدار کر بو هیدرات یا مقدار کالری را در رژیم غذاییروزانه خود کاهش دهند پس از دو هفته متخصصان با استفاده از تکنیکهای پیشرفته تصویر بر دار ی متوجه شدندکه مقدار چربی کبدی در گروهی که کمتر کر بو هیدرات مصرف کرده بودند به میزان خیلی بیشتری کا هش پیدا کرد.