منتظر

بهداشت در کلام معصو مین (2)
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٤
 

حضرت علی (علیه السلام ) :

49) ‌بوهای بد را بوسیلة آب بر طرف کنید که خداوند متعال از بندگان کثیف بدش می آید . {مکارم الاخلاق}

50) ‌نیکو خانه ای است حمام ؛ جهنم را به یاد می آورد و چرک را از بدن می برد .{حلیة المتقین}

51) ‌شستن سر چرک را می برد و آزار چشم را دفع می کند و شستن لباس غم و اندوه را می برد و پاکیزگی برای نماز است . {حلیة‌المتقین}

52) دارو کشیدن دفع دلگیری و پریشانی خاطر می کند . {حلیة المتقین}

53) ‌مسواک کردن رضای خداوند را فراهم می آورد ، سنت پیامبر است و دهان را پاکیزه می گرداند . {وسائل الشیعه}{بحار الانوار}

54) حضرت علی (علیه السلام) بعد از مسواک زدن سه مرتبه دهان را با آب شستشو می دادند . {المحاسن}

55) سه چیز جنبة فردی و اختصاصی دارد ؛ شانه ، حوله و مسواک . {بحار الانوار}

56) ‌سه چیز حافظه را زیاد می کند : مسواک کردن و روزه داشتن و قرآن خواندن . {حلیة المتقین}

57) شستن لباس ، اندوه و غم را برطرف کرده و موجب قبولی نماز می گردد . {حلیة‌المتقین}

58) کفش نیکو پوشیدن بدن را از بلا ها نگاه می دارد و … {حلیة المتقین}

59) هر که می خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد بخورد و کفش نیکو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبک کند و با زنان بسیار جماع نکند . {حلیة المتقین}

60) ‌هرکه خواهد خیر خانه اش بسیار شود دست را پیش از غذا خوردن بشوید . {حلیة‌المتقین}

61) شستن دست قبل و بعد از غذا فقر را زائل و روزی را زیاد و چرک را از لباس دور می کند و چشم را جلا می دهد و دردها را دور می کند . {حلیة المتقین}

امام حسین (علیه السلام) :

62) امیرالمؤمنین به ما دستور می داد تا بعد از خلال کردن ابتدا سه بار دهان را شستشو دهیم و بعد از آن آب بنوشیم . {النهایة}

63) در مدت عمر در حفظ سلامت تن بکوشید {تحف العقول}

64) (ای مردم) با تن سالم در مدت عمر خود شتاب کنید به عمل(صالح) .{تحف العقول}

امام باقر (علیه السلام) :

65) هرچیزی را پاک کننده ای است و پاک کنندة دهان مسواک کردن می باشد . {وسائل الشیعه}

66) روزی سه نوبت مسواک بزنید و حداقل یکبار مسواک را بر دندانها بکشید . {بحار الانوار}

67) اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند حتی در رختخواب آن را به همراه خود می برند .(هیچگاه مسواک را از خود جدا نمی کنند ) . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}

68) پوشیدن موزه (چکمه و کفش راحتی) ، قوة چشم را افزون می کند . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}

امام صادق (علیه السلام) :

69) ناخن گرفتن سنت مؤکد است . {حلیة المتقین}

70) هرکه در روز جمعه ناخن و شارب (موی بالای لب را) بگیرد ، پیوسته تا جمعة دیگر با طهارت باشد . {حلیة‌المتقین}

71) حضرت رسول (ص) سر خود را با برگ سدر می شستند و می فرمودند که بشوئید سر خود را با برگ سدر که هر ملک و هر پیغمبر مرسل آنرا به پاکی یاد کرده است و هرکه سرش را با آن بشوید حق تعالی وسوسة شیطان (پلیدی و میکروب) را هفتاد روز ازا او دور گرداند و … . {حلیة‌المتقین}

72) شستن سر با خطمی دل را می گشاید و اندوه را برطرف می کند . {حلیة‌المتقین}

73) چون به حمام داخل شدی قدری آب گرم به سر و روی و پاهای خود بریز و اگر ممکن است که جرعه ای از آب آن بنوشی ، چنین کن ( یعنی آب درحد آشامیدن برای استحمام استفاده شود) . {حلیة المتقین}

74) مسواک ، گیاهی است لطیف و تمیز ، شاخة درختی است گوارا و مبارک ، و دندانها خلقتی است که آنها را خداوند در دهان آفریده و وسیله و ابزاری برای جویدن و سبب تمایل به طعام و سلامت معده هستند . و این دندانها در اصل پاک هستند که در اثر خرده های غذا آلوده شده ، تغیر یافته و بوی دهان را ایجاد می کنند . هر گاه مؤمنِ زیرک مسواک کند و دندانها را تمیز نماید دندانهایش تمیز شده و به خلقت اصلی خود باز می گردد . {محجة‌البیضاء}

75) دو رکعت نماز با مسواک افضل است از هفتاد رکعت بدون مسواک ، حتی آنکه مستحب است اگر انسان فراموش نمود مسواک را قبل از وضو ، بعد از آن بجا آورد و پس از آن سه مرتبه مضمضه کند {بحار الانوار}

76) در مسواک دوازده خصلت است : از سنت رسول خداست ، و پاکیزه کننده دهان است ، و روشنی چشم را زیاد می کند ، و خشنودی خدای تعالی را زیاد می کند ، و دندانها را سفید می کند ،و حسنات را مضاعف می کند ، و بثورات و جوشهائی که در پی دندان است (پیوره) زائل می کند ، و لثه ها را محکم می کند ، و اشتهای به طعام را زیاد می کند ، و ملائکه را خشنود و فرحناک می کند. {فروع کافی}

77) مسواک زدن از اخلاق پیامبران است {میزان حکمة}

78) مسواک کردن از سنت پیامبران است . {حلیة المتقین}

79) اندرون و بیرون دهان را بعد از غذا خوردن بوسیلة سعد و اشنان بشوئید . {حلیة‌المتقین}

80) موی زیبا لباس الهی است ، احترامش کنید . {وسائل الشیعه}