منتظر

در مورد چاقی 3
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

بخش سوم

 

 

ج- ورزش: یکى از موثر ترین روش ها براى کم کردن وزن داشتن رژیم غذایى توام با یک فعالیت مناسب ورزشى است. تحقیقات نشان داده رژیم غذایى همراه با ورزش تاثیر بیشترى نسبت به انجام تک تک آنها دارد. ورزش سبب مى شود که قسمت هاى مختلف بدن با توجه به فعالیتى که انجام مى دهند به طور متناسب لاغر شوند. توصیه به ورزش هاى ایروبیک مى شود چرا که در این نوع ورزش دو خاصیت شدت و سرعت کم باعث مى شودسوخت غالب براى تولید انرژى چربى ها باشند افزایش شدت و سرعت ورزش باعث مى شود سهم کربوهیدرات ها در تولید انرژى بالا رود چرا که کربوهیدرات ها اکسیژن کمترى براى آزاد شدن انرژى شان نیاز دارند و سریع تر انرژى آزاد کنند که بتوانند جبران سرعت بالاى ورزشى را داشته باشند. براى کم کردن وزن ورزش هاى استقامتى پیشنهاد مى شود که راحت ترین در دسترس ترین و کم هزینه ترین ورزش پیاده روى است بهشرط اینکه پیوستگى آن حفظ شود یعنى رفتن به خرید، نگاه کردن ویترین و هر نوع توقف از تاثیر آن مى کاهد.

د- درمان دارویى: تعداد و انواع داروهاى لاغرى که در کتب مرجع تغذیه معرفى شده اند انگشت شمار بوده و کلاً به دو دسته اصلى و البته چندزیرگروه فرعى تقسیم مى شوند. گروه اول داروهاى ضد اشتها هستند که با تحریک تولید هورمون هاى سروتونین و سایر کاته کولامین ها باعث مهار مرکز اشتها مى شوند. این داروها عوارضى چون افزایش فشار خون، افزایش ضربانات قلبى و اضطراب داشته و در نهایت در صورت مصرف بى رویه سبب سکته هاى قلبى یا مغزى مى شوند. گروه دوم داروهایىهستند که باعث جلوگیرى از جذب چربى در دستگاه گوارشى مى شوند. این داروها تاثیرى در جذب کربوهیدرات ها ندارند و فقط چرب ?? درصد از چربى هاى مصرف شده را مهار مى کنند. عوارض این داروها اسهال چرب و کمبود ویتامین هاى محلول در چرب چون ویتامین A، D، E و K است که هرکدام در نوع خود سبب عوارض خطرناکى در بدن مى شوند. از داروهاى گروه اول اورلیستات یا زنیکال و از گروه دوم سیبورترامین را مى توان نامبرد. دسته دیگرى از داروهاى ضد چاقى وجود دارد که با افزایش حجم در معده سبب پر شدن معده و احساس سیرى مى شود. این داروها که به آگار آگار موسوم هستند پس از مصرف در معده باز شده و معده را پر مى کنند و جایى براى مواد غذایى باقى نمى ماند. مصرف داروهاى لاغرى بایستى زیر نظر پزشک تغذیه و همراه رژیم مناسب غذایى باشد چرا که به تنهایى تاثیر مهمى را ایفا نخواهد کرد.ه- جراحى: جراحى به عنوان آخرین قدم براى درمان چاقى به شمار مى رود. اعمال جراحى در چاقى به دو گروه تقسیم مى شود: گروه اول جراحى هایى است که منجر به درمان بیمارى چاقى مى شود و گروه دوم اقداماتى است که در جهت زیبایى به کار مى رود. اقدامات جراحى مربوطبه گروه اول شامل دستکارى در مسیر دستگاه گوارش و محدود کردن حجم معده و یا کوتاه کردن مسیر جذب مواد غذایى است که باعث کم رسیدن مواد مصرفى به بدن مى شود. از این نوع جراحى مى توان از Gastroplasty، Banded- Roux- En- y Gastric bypass و Gastric bypass نام برد.گروه دوم از اقدامات جراحى مربوط به زیبایى فرد چاق است که در دو شکل انجام مى شود که در هر دو شکل چربى اضافى انباشته شده در قسمت هاى مختلف بدن ازجمله شکم، تخلیه شده که البته جزء درمان چاقى محsسوب نمى شود و تخلیه چربى یا به طریق abdominoplasty صورت مى پذیرد که با تیغ جراحى شکم باز و چربى ها خارج مى شود و یا به روش liposuction است که با تجهیزات مخصوص چربى از شکم به صورت مکشى خارج مى شود.روش هاى جراحى دیگرى هم براى درمان چاقى پیشنهاد شده است که ازجمله آنها جراحى فک بیمار و ثابت کردن آن است که در نتیجه آن فرد چاق دهانش به اندازه کافى باز نشود و نتواند از حجم زیاد غذاها استفاده کند. به این روش محدود کردن فک هاى صورت گفته شده (Jaw Wiring) و عمل مذکور را Maxillomandibular Fixation مى نامند.در آخر توصیه مى شود سالم ترین و عملى ترین و البته موثر ترین روش در کاهش وزن داشتن رژیم غذایى مناسب همراه با فعالیت بدنى و تغییر در رفتارهاى غلط تغذیه اى است. تبلیغات وسیعى در زمینه داروهاى مختلف لاغرى، کمربند هاى لاغرى، چسب هاى لاغرى و هزاران مورد دیگر مى شود ولى همگى این روش ها قابل تامل و بررسى است چرا که در کتب عملى و مرجع تغذیه این روش ها مورد تائید نیست و ممکن است عوارض خطرناکى را به دنبال داشته باشد.