منتظر

در مان گنا ه از زبا ن علی (ع)
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳
 

 

نسخه درمان بیمارى گناه

حضرت امیر على (علیه السلام ) خدایت رحمت کند آیا براى درد گناه داروئى آورده اى ؟ طبیب مگر، گناه درد یا بیمارى است .

حضرت امیر (علیه السلام ) آرى گناه بیمارى است و مردم را به زحمت انداخته است .بلى از اینجا برخیز و به بوستان ایمان برو چون وارد شدى مقدارى از ریشه درخت نیت و دانه هاى پشیمانى و قدرى از درخت توبه و تخم ورع و میوه فهم و اندوه از شاخه هاى یقین و مغز اخلاص و پوست اجتهاد و مقدارى هم از ساقه هاى انابه و زهر برگردان تواضع گرفته همه را با حواس جمع و با دلى متوجه و فهمى سرشار، با انگشتان تصدیق و کفتوفیق میان طشت تحقیق مى ریزى و با آب چشمانت شستشو مى دهى و آنگاه تمام را در میان دیگ امید ریخته و با آتش اشتیاق مى جوشانى ، آنقدر تا مواد زائد در جوش  جدا شده و عصاره و خامه حکمت بدست آید، سپس آن را گرفته در بشقاب رضا و تسلیم ریخته و باد نفخ و نسیم استغفار بر آن مى دمى تا بیشتر از آنکه فاسد شده ، خنک شود و این برایت گوارا مى شود آنگاه در جائى که آدمى نباشد و جز خداکسى ترا نبیند مى نوشى این است داروئى که درد گناهان را ساکت و جراحات معصیت را التیام مى بخشد چنانچه اثرى از آن باقى نمى ماند (یافعى در روض الریاض ص 42).