منتظر

 
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٦
 

 

عید قـــــــــــــربان 
روز ایثلر فداکاری 
روز تبلور عبو دییت دربرابر ذات اقدس پر وردگار 
روز در بند کشیدن نفس اماره 
روزسر بلند بیرون آمدن از امتحان عبودییت
روز جلوگاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودییت 
روز جشن رهایی از اسارت نفس وشکوفایی ایمان و یقین عید سر سپر دگی و بندگی عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی 
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر همـــــــــه مسلمانان مـــــــــــــــــــــــــــــبارک بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد .

عید قربان