منتظر

امیر کاروان مهد ویت
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٧
 

امیر کاروان مهد ویت به مناسبت وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب علیها السلام: حضرت زینب علیها السلام ، در حلم و بصیرت ، در کرم و سخاوت و در زهد و عبادت مشحور عرب وخاندان بنی هاشم بود آ ن حضرت بین جمال و جلال ،صورت وسیرت واخلاق وفضیلت جمع کرده بود. شب ها را به بهجد و عبادت و روز ها به روزه و اطاعت سپری می ساخت تا جایی که به «اهل تقوا» معروف گشته بود القاب آن حضرت بسیا ر است .از جمله عقیله بنی ها شم ، صدیقه صغرا ،عصمت صغرا ولیه الله، الراضیه بالقدرو القضاء، امینهالله، عالمه غیر معلمه، فهیمهغیر مفهمه ، محبوبه المصطفی ، ثا نیه الزهرا . در عظمت آن بانوی قهرمان همین بس که به فرموده شیخ صدوق علی ا.. : آ ن مخدره از جانب امام حسین علیه السلام دارای « نیابت خاص » بود و این نیابت تا پایان بیماری امام زین العا بدین علیه السلام اداوه داشت . توسل به امّ المصا ئب : رسول اکرم ص : هر کس بر مصیبت های این دختر بگر ید ، همانند کسی است که بر برادرش حسن وحسین علیه السلام گر یسته با شد . تا قلم لب بر مرکب می زند بو سه هر جای پای زینب می زنـــــــــد می گذارد سر به صحرای جنون می نگارد نقشی از در یای خــــــــــو ن می کشد از نهاد ی سوخته از ضمیر خیمــــه ای افروخــــــــــــته کر بلا می مر اگر زینب نبود شیعه می پژ مرد اگر زینب نبـــــــــــــود کعبه بی نام نشان می ماند اگر زینب نبود کر بلا در کربلا می ماند اگر زینب نبــــــود کاروان مهدویت بر مسیر فتنه ها بی امیر کاروان می مان اگر زینب نبـــــــود محمد رضا آ غاسی