منتظر

تغدیه ایرنی
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٥
 

بنام خالق هستی ولادت با سعادت امیر المومنین ع یعسوب الدین را به شما عزیزان تبریک عرض می کنم 
ظهور عشق خداوند 
 فاطمه بنت اسد ع می گوید پس از رفتن با نوان بهشتی ( ساره ، حوا،آسیه، ومریم) پیامبران الهی آدم ،نوح، ابراهیم، موسی،وعیسی ع امدند و با و سلام کردند مولود کعبه ، تبسمی کرد وجواب فرمودند پس از رفتن ایشان ملائکه آمدند و اورا به آسمانها بر دند و وقتی اورا باز گرداندند به من گفتند« اورا از چشم نظر کنندگان حفظ کن » که او ولی پروردگار علمیان است وارد بهشت نمی شود مگر کسی که ولایت اورا بپذیردو امامت اورا تصدیق نماید خوشا به حال که پیرو او گرددو بدا به حال کسی که از او روی گرداند مثل او چون کشتی نوح است هر که به او پبوست نجات یافت و هر که از او باز ماند هلاک گشت . 
 مو لود کعبه همین که قدم بر زمین کعبه نهاد به سجده افتاد وپس از شهادت به توحید ونبوت و امامت فر مود « حق امد و با طل رفتدر آن هنگام تمام بته بهصورت به زمین افتادند آ سمان غرق نور وسرور گشت و شیطان فریاد بر آورد ای وای بر بتان و وای وای بر بت پرستان از این فرزند . 
  شبی که عرش گل آذین به شوق نور تو بود 
وجود کعبه خواهش حضور تو بود
بــه روز واقعه خلقت ای یگانه تـــــــریـن
ظهور عشق خداوند با ظخور تو بود . 
انتخاب غذا بر حسب طبع و مزاج فرد
 در طب ایرانی تئوری بنیادینی داریم به نام اخلاط چهار گانه {بلغم، سودا، صفرا، خون } 
و نیز مفاهیم {سردی، گرمی،خشگی،تری}که اساس این طب و تمام راه کار های بهداشتی و در مانی آ ن بر این تئوری و مفاهیم بنا نهاده شده است غذا و اصول تغذیه نیز از این تئوری اخلاط رابعه وسردی و گرمی پیروی می کند . 
هر انسانی به طور سر شتی و ژینتیکی دارای طبیعتی است که یا سرد است یا گرم . طبیعت گرم: یعنی فرد گرمایی ا ست (تحمل گرما را ندارد و هوای خنک برای وی مناسب تر است ) 
در زمستان لباس کم می پوشد . آب زیاد می خورد . میل به خنکی ها و غذا های سرد نظیر ماست وخیار وتر شی دارد .در صورت مصرف غذا های گرم نظیر عسل ؛ خرما و دار چین ، بدن او دجار ا لتهاب شده و ممگن است جوش ، خارش و کهیر پیدا کند .صورت او سرخ و دستا نش داغ است و پر انرژی است . 
 طبیعت سرد :
 یعنی فرد سرمایی ا ست ( تحمل سرما را ندارد و هوای گرم برای وی منا سب تر است )‌
 در زمستان لباس زیاد می پوشد . آ ب کم می خو رد . میل به گر می ها و غذا های گرم نظیر عسل ، کنجد ،زنجبیل و شیرنیها دارد ، در صورت مصرف غذا های سرد نظیر ما ست ، خیار ، دوغ و گو شت گو ساله دچار نا رحتی ها یی نظیر آ بر یزش دهان پر خوابی ، درد اندام ها و استخوان درد ، سستی عضلات و کسالت و بی حالی و بی حو صلگی خو اهد شد . به غیر از گرمی و سردی طبیعت خشکی و تر ی هم داریم . امتزاج خشکی و تری و گرمی و سردی صفات اخلاط چهار گانه را تشکیل می دهد . 
اخلاط جهار گانه تر کیباتی هستند سیال و مایع که بدین گونه شکل می گیرند : 
 غذایی که می خوریم در کبد تغیر ما هیت داده و فعل و انفعالاتی روی ان صورت می گیرد و به چهار شکل در می ایند : 
1- تر کیب قر مز متمایل به زرد به نام صفرا ، که به هزم غذا کمک می کند حرکات روده را افزایش می دهد ، مسیر گردش خون در عروق را با ز می کند ، سبب افزایش حا فظه تیزی هوش و ذهن می شود و توانایی های مغزی را افزایش می دهد صفرا ضد عفو نت ها است 
اگر خون را در یک ظرف بریزیم صفرا از تمام خلط ها سبک بوده و در صدر خوا هد اسیتاد  
2- تر کیب دیگردم یا خون سرخ رنگ است و نام دم یا خلط خون به خود می گیرد که حمل کننده اکسیژن و مواد غذایی به بافت ها و سلول های بدن است و لایه دوم و پایین تر از صفرا خواهد ایستاد . 
3- تر کیب سوم بلغم :که این ماده قر مز صورتی یا قرمز کم رنگ است که پایین تر از دم یا خون خواهد ایستاد و بلغم نام دارد و وظیفه ان تسهیل کار مکانیکی و لغزش مفا صل روی هم ، تشکیل بافت عصبی و سلول های مغزی ، آب میان بافتی و شبکه های لنفاوی می باشد ، همچنین ترشحات تناسلی زن و مرد عمدتا از ماده بلغم می با شد . 
4- سودا : تر کیب چهارم قرمز تیره و جگری رنک است که سودا نا دارد و پایین ترین و سنگین ترین خلط است . وظیفه آن تحریک اشتها و تشکیل با فت استخوانی است 
 صفرا طبیعت گرم وخشک دارد . سودا طبیعت سرد و خشک دارد . دم طبیعت گرم وتر دارد و بلغم طبیعت سرد و تر دارد . 
 این اخلاط چهار گانه با یکدیگر تعامل و تعادلی دارند که در مسیر گردش خون در جایگاه طبیعی خود به میزان تعریف شده و متعادل قرار گرفته و وظایف ذاتی خود را انجام می دهند . 
مشکل درد و بیماری ها از آن جا آ غاز می گردد که قرار گیری این ا خلاط چهار گانه ( سودا ، صفرا ، بلغم، خون ) در جایگاه های خاص خود به هم می خورد و خلط وارد جایکاه دیگری می شود ( خلط نا بجا ) و یا این که کمتر و بیشتر از حد لازم در مکانی حضور یابند ویا این که کیفیت آن ها ضایع شده و به اصطلاح خلط های فاسد وبد تشکیل شود . 
 
روز دوشنبه 15/4/1388 ساعت 5 بعد ازظهر