منتظر

حدیث
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳
 

حدیثی از امام رضا علیه السلام :

حضرت امام رضا علیه السلام فرمو دن : که هفت چیز بدون شش چیز استهزا و سخریّه کردن به نفس است :

1- کسیکه بزبان استغفار;ولکن در دل پشیمان نشود پس او خو درا استهزا  ءنمو ده است .

2- کسیکه از خدا تو فیق کار های خو ب خواهد ولکن جذ و جهد نکند. پس او خو د رااستهزاء نموده است .

3- کسیکه پناه می برد به خدا از اتش دوزخ ولکن ترک شهوات دنیوی نمی کند ، پس او خو د را استهزاء کر ده است.

4-کسیکه یاد می کند مرگ را- ولکن مهّیا نمی شود برای مردن، پس او خودرا استهزاء نموده است.

5- کسیکه از خدا بهشت می طلبد - ولکن در شدائد و سختیها صبر نمی کند.پس او خودرا استهزاء نموده است

6-کسیکه اصار دارد بر گناه یعنی الدّوام گناه می کند ولکن از خدای خود طلب عفو نکند و ت. به نکند،پس او خودرا استهزاء کرده است