منتظر

به خدای کعبه ، رستگار شدم
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۸
 

به خدای کعبه رستگار شدم 

  ایا م ضربت خوردن و شهادت علی (ع) اان مرد ایثار وتقوا ، نمونه کامل عدا لت را به شما هم وطنان گرامی و بر امام مظلوما ن ومنطقم خون علی (ع) حضرت مهدی (عج) تسلیت عر ض می کنم 
علی (ع) در پگاه روز 19 ماه رمضان سال 40 ه، ق، به هنگام نماز صبح در مسجد کو فه ضر بتی سهمگین و مسموم به دست نا پاک این ملجم مرادی بر فرق مبا رک امیر المومنین وارد امد .
دوش بر فرق تو شمشیر فرود آ مده است . 
سنگ بر آینه اصل وجود امده است 
آ ن شب از سرخی خون تو شفق رنگ گرفت 
 فجر حیرت زده با روی کبو د آمده است