منتظر

شب های قدر
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥
 

رمضان ساحلی است بر دریای کران نا پیدای رحمت پروردگار ،در این ماه پر ده هارا می گشایندتا بندگان ، نا دیده ها را ببینند در این ماه شبی است یس گرانقدر که فرشته رحمت در ان با رمزی باریک و راز یعجیب ندا می دهد «المبان للذین آ منو تخشع قلو بهم لذکرالله»( ایا وقت ان نرسیده است کسانی کهایمان آ ورده اند به واسطه یاد خدا قلبشان خا شع شود ) و نیز می فر ماید :عجبا ! کسی که ما را شناخت چگونه با غیر ما آ رام گیرد ؟ کسی که ما را حضور یافت چگونه لحظه ای غا فل می ماند ؟

حضوری گر همی خواهی از او غا فل مشو حا فظ

«متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهلها »

سخن در تجسم لیله القدر

شب قدر شبی است که جبرییل بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد به عبارت دیگر شبی که پیامبر گرامی اسلام جبرئیل را به عالم دنیا وارد کرد شبی که هم وغم انسان در ان وصال حق است.

جایگاه اهمیت شب قدر 

شب دارای ویژگی های است که ان  را از دیگر او قات متمایز می کند بر خی از بزگترین رخداد های دینی در شب قدر وا قع شده است  است از جمله : 
1. نزول قران کریم بر پیامبر اکرم (ص) 
2. به معراج رفتن پیا مبر (ص) سبحان الذی اسرا بعبده ...» پاک ومنزه است خدایی که مبارک شبی بنده اش را سیر داد » 
3. منا جات حضرت مو سی با خدا وند برای در یافت تورات « و واعد نا مو سی ..... » 
4. همه مقدرات بندگان در طول سال در شب قدر رقم می خو رد شا هد بر این وجه آ یه « : فیها یقرق کل امر حکیم» ( در آن شب هر امری بر طبق حکمت خدا وند تنظیم و تعیین می گردد . 
5. در شب قدر ان قدر فر شته نازل می شود که زمین بر انها تنگ می آ ید 
6. شب قدر از هزار ماه بهتر و با لا تر است « لیله القدر خیرمن الف شهر » هزار ماه که تقر یبا برابربا هشتاد و سه سال و چها رماه می با شد 
7. ملا یکه و روح ، به اذن پر ور دگار در سب قدر به زمین فرو د می ایند . 
8. تحجد و منا جات با خداوند 
9. ثبات قدم دروس در پر تو شب زنده داری 
10. عمل در شب بدون ریا بوده ، زمینه ای برای ریا وجو د ندارد چرا که عمو م مردم در خواب هستند .


5. در شب قدر ان قدر فر شته نازل می شود که زمین بر انها تنگ می آ ید 
6. شب قدر از هزار ماه بهتر و با لا تر است « لیله القدر خیرمن الف شهر » هزار ماه که تقر یبا برابربا هشتاد و سه سال و چها رماه می با شد 
7. ملا یکه و روح ، به اذن پر ور دگار در سب قدر به زمین فرو د می ایند . 
8. تحجد و منا جات با خداوند 
9. ثبات قدم دروس در پر تو شب زنده داری 
10. عمل در شب بدون ریا بوده ، زمینه ای برای ریا وجو د ندارد چرا که عمو م مردم در خواب هستند .


توجه پیامبر به شب قدر 
رسول خدا (ص) مردم را از بی توجهی وغفلت از شب زنده داری و عبادت در شب در شب قدر نهی نمو ده و فرمود است : اگر کسی با ایمان و برای کسب خشنودی خداوند شب قدر را زنده بدارد گنا هان گذشته او امر زیده می شود . 

پا داش اعمال و شب های قدر 
1. خوندن هزار با سوره قدر در شب قدر یقین انسان را محکم می کند 
2. هر کس شب قدر را احیاء بدارد خدا وند گنا هان گذشته اش را می امرزد . 
3. هر کس در شب قدر دو رکعت نماز بگذارد مثل این است که رضای خدا را جلب کرده است . 
4. هر کس در شب قدر صدقه بدهد جواز عبور از صراط را می گیرد .
5. هر کس در شب قدر به مساکین رحم کند خداوند رحمتش را نصیب او کند .
6. هر کس در شب قدر به تسبیح خداوند مشغول با شد خدا وند درختان و میوه های بهشت را به او ارزانی کند .
7. هر کس در شب قدر بیدار باشد مقام قرب الهی نصیبش می شود .
8. ر کس غسل شب قدر را انجام دهد خدا وند گنا هانش را می بخشد . 
9. هر کس در شب قدر سوره عنکبوت و روم را بخواند بدون استسناء وارد بهشت می شود.
10. هر کس در شب قدر به زیارت قبر سید الشّهدا (ع) برود خدا وند او را خواهد بخشید