منتظر

یا فا طمة الزهراء ادر کنی
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳۱
 


یا فا طمه الزهراء
بی تو چه کند مو لا، یا فاطمه الزهراء   
افتادهعلی از  پا، یا فاطمة الزهراء
وقت است که از رحمت، دستی زعلی گیری
کا فتاده ز پا مو لا، یا فاطمة الزهراء
بعد از تو علی از پای ، افتاد و زغم خو کرد
با خا نه نشینی ها ، یا فا طمةالزهراء
چون محرم رازی نیست ، با چاه سخن گوید
تنهاست علی ،تنها ، یا فا طمة الزهراء
شب ها به مزار تو ، می سو زد و می گرید
چون شمع زسر تا پا ، یا فا طمة الزهراء
بر خاک مزار تو ، خون ریخت به جای اشگ
از دیده خون پالا، یا فا طمة الزهراء
بر خر من جان او ، چون شعله شرر می زد
می ریخت چون آ ب، اسماء یا فا طمة الزهراء
دا مان علی از اشگ ، گر دید پر از کو کب
در ان شب محنت زا ، یا فا طمةالزهراء
هم وصف تو نا ممکن ریا، هم قدر تو نا معلوم
هم قبر تو پیدا، یا فا طمة الزهراء