منتظر

نمو نه ای از احترام
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧
 

سلام امروز مطلبی را در یکی از جراید خواندم که جا لب بود

احترام ریس جمهور به ما درش

یکی از روز نامه های صبح از دستور ریس جمهور در با ره  تماس های ما در ش خبر داد

علی رغم آنکه رییس جمهور در طول سا عات فعا لییت خود در پا ستور جلسات و دیدارهای متعدی با مسئو لان و افراد مختلف بر گزار کرده و در خلال آن هیچ تماس تلفنی مگر موارد خاص و ضروری بر قرار نمی شود ، شنیده شده احمد ی نژاد به اعضای دفتر دستور داده هر زمان که مادر وی به محل کار فر زند خود تلفن بزند ،در هر شرا یطی این تماس تلفنی بلا فاصله وصل شود.