منتظر

بهداشت در کلام معصو مین (2)
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٤
 

حضرت علی (علیه السلام ) :

49) ‌بوهای بد را بوسیلة آب بر طرف کنید که خداوند متعال از بندگان کثیف بدش می آید . {مکارم الاخلاق}

50) ‌نیکو خانه ای است حمام ؛ جهنم را به یاد می آورد و چرک را از بدن می برد .{حلیة المتقین}

51) ‌شستن سر چرک را می برد و آزار چشم را دفع می کند و شستن لباس غم و اندوه را می برد و پاکیزگی برای نماز است . {حلیة‌المتقین}

52) دارو کشیدن دفع دلگیری و پریشانی خاطر می کند . {حلیة المتقین}

53) ‌مسواک کردن رضای خداوند را فراهم می آورد ، سنت پیامبر است و دهان را پاکیزه می گرداند . {وسائل الشیعه}{بحار الانوار}

54) حضرت علی (علیه السلام) بعد از مسواک زدن سه مرتبه دهان را با آب شستشو می دادند . {المحاسن}

55) سه چیز جنبة فردی و اختصاصی دارد ؛ شانه ، حوله و مسواک . {بحار الانوار}

56) ‌سه چیز حافظه را زیاد می کند : مسواک کردن و روزه داشتن و قرآن خواندن . {حلیة المتقین}

57) شستن لباس ، اندوه و غم را برطرف کرده و موجب قبولی نماز می گردد . {حلیة‌المتقین}

58) کفش نیکو پوشیدن بدن را از بلا ها نگاه می دارد و … {حلیة المتقین}

59) هر که می خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد بخورد و کفش نیکو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبک کند و با زنان بسیار جماع نکند . {حلیة المتقین}

60) ‌هرکه خواهد خیر خانه اش بسیار شود دست را پیش از غذا خوردن بشوید . {حلیة‌المتقین}

61) شستن دست قبل و بعد از غذا فقر را زائل و روزی را زیاد و چرک را از لباس دور می کند و چشم را جلا می دهد و دردها را دور می کند . {حلیة المتقین}

امام حسین (علیه السلام) :

62) امیرالمؤمنین به ما دستور می داد تا بعد از خلال کردن ابتدا سه بار دهان را شستشو دهیم و بعد از آن آب بنوشیم . {النهایة}

63) در مدت عمر در حفظ سلامت تن بکوشید {تحف العقول}

64) (ای مردم) با تن سالم در مدت عمر خود شتاب کنید به عمل(صالح) .{تحف العقول}

امام باقر (علیه السلام) :

65) هرچیزی را پاک کننده ای است و پاک کنندة دهان مسواک کردن می باشد . {وسائل الشیعه}

66) روزی سه نوبت مسواک بزنید و حداقل یکبار مسواک را بر دندانها بکشید . {بحار الانوار}

67) اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند حتی در رختخواب آن را به همراه خود می برند .(هیچگاه مسواک را از خود جدا نمی کنند ) . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}

68) پوشیدن موزه (چکمه و کفش راحتی) ، قوة چشم را افزون می کند . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}

امام صادق (علیه السلام) :

69) ناخن گرفتن سنت مؤکد است . {حلیة المتقین}

70) هرکه در روز جمعه ناخن و شارب (موی بالای لب را) بگیرد ، پیوسته تا جمعة دیگر با طهارت باشد . {حلیة‌المتقین}

71) حضرت رسول (ص) سر خود را با برگ سدر می شستند و می فرمودند که بشوئید سر خود را با برگ سدر که هر ملک و هر پیغمبر مرسل آنرا به پاکی یاد کرده است و هرکه سرش را با آن بشوید حق تعالی وسوسة شیطان (پلیدی و میکروب) را هفتاد روز ازا او دور گرداند و … . {حلیة‌المتقین}

72) شستن سر با خطمی دل را می گشاید و اندوه را برطرف می کند . {حلیة‌المتقین}

73) چون به حمام داخل شدی قدری آب گرم به سر و روی و پاهای خود بریز و اگر ممکن است که جرعه ای از آب آن بنوشی ، چنین کن ( یعنی آب درحد آشامیدن برای استحمام استفاده شود) . {حلیة المتقین}

74) مسواک ، گیاهی است لطیف و تمیز ، شاخة درختی است گوارا و مبارک ، و دندانها خلقتی است که آنها را خداوند در دهان آفریده و وسیله و ابزاری برای جویدن و سبب تمایل به طعام و سلامت معده هستند . و این دندانها در اصل پاک هستند که در اثر خرده های غذا آلوده شده ، تغیر یافته و بوی دهان را ایجاد می کنند . هر گاه مؤمنِ زیرک مسواک کند و دندانها را تمیز نماید دندانهایش تمیز شده و به خلقت اصلی خود باز می گردد . {محجة‌البیضاء}

75) دو رکعت نماز با مسواک افضل است از هفتاد رکعت بدون مسواک ، حتی آنکه مستحب است اگر انسان فراموش نمود مسواک را قبل از وضو ، بعد از آن بجا آورد و پس از آن سه مرتبه مضمضه کند {بحار الانوار}

76) در مسواک دوازده خصلت است : از سنت رسول خداست ، و پاکیزه کننده دهان است ، و روشنی چشم را زیاد می کند ، و خشنودی خدای تعالی را زیاد می کند ، و دندانها را سفید می کند ،و حسنات را مضاعف می کند ، و بثورات و جوشهائی که در پی دندان است (پیوره) زائل می کند ، و لثه ها را محکم می کند ، و اشتهای به طعام را زیاد می کند ، و ملائکه را خشنود و فرحناک می کند. {فروع کافی}

77) مسواک زدن از اخلاق پیامبران است {میزان حکمة}

78) مسواک کردن از سنت پیامبران است . {حلیة المتقین}

79) اندرون و بیرون دهان را بعد از غذا خوردن بوسیلة سعد و اشنان بشوئید . {حلیة‌المتقین}

80) موی زیبا لباس الهی است ، احترامش کنید . {وسائل الشیعه}


 
 
بهداشت در کلام مصومین (ع)(1)
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۸
 

سلامتی در پرتوی کلام معصومین (ع)

 

تذکر : شیطان در روایات ، در برخی مواقع به پلیدی ، میکروب ، بیماری هم عنوان شده است که به احتمال زیاد منظور همان میکروبها می باشد که خود نکتة آموزش بهداشتی قابل تاملی است .

 

بهداشت فردی :

 

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله):

1) اسلام پاکیزه است پس شما نیز پاکیزه باشید که هرکس پاکیزه نیست به بهشت نمی رود . {نهج الفصاحة}

2) محاسن خود را شانه کنید و ناخنهای خود را کوتاه سازید زیرا شیطان (پلیدی و میکروب) میان گوشت و ناخن روان است . {نهج الفصاحة}

3) هرکس موی شارب و موی بینی را بگیرد و به احوال بدن خود بپردازد که اینها باعث زیادتی جمال (زیبائی) او است . {حلیة‌المتقین}

4) موی شارب و پشت زهار و زیر بغل را بلند نگذارید که شیطان(پلیدی و میکروب) در آنجا جا می گیرد و پنهان

می شود . {حلیة المتقین}

 

5) هرکه ایمان به خدا و روز قیامت دارد موی زهار را زیاده از چهل روز نگذارد پس اگر چیزی نیابد بعد از چهل روز قرض کند و عقب نیندازد . {حلیة المتقین}

6) دراز نکنید موی زیر بغل را که شیطان(پلیدی و میکروب) در آنجا پنهان می شود . {حلیة المتقین}

7) هر قدر پاکیزگی بیشتر باشد خداوند عمرت را زیاد می کند . {مکارم الاخلاق}

8) حق خدا بر هر مسلمانی این است که هر هفت روز یکبار غسل کند و سر و تن خود را بشوید . {نهج الفصاحه}

9) هرچه می توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنیان نهاده و جز مردم پاکیزه کسی به بهشت نمی رود. {نهج الفصاحة}

10) ناخن گرفتن دردهای بزرگ را منع و روزی را فراخ می کند . {نهج الفصاحة}

11) موی خوب داشتن دارائی است {نهج الفصاحة}

12) موی نیکو یکی از دو زیبائی است که خدا به مرد مسلمان می دهد {نهج الفصاحة}

13) هرکس در روز جمعه ناخن خود را بگیرد خداوند درد را از انگشتانش بیرون برد و درمان و سلامتی را داخل کند . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}

14) جبرئیل آنقدر مرا به مسواک کردن امر کرد که گمان کردم این کار بر امت من واجب خواهد شد . {حلیة المتقین}{بحار الانوار}

15) دندانها را تمیز کنید زیرا مایة نظافت است و نظافت باعث ایمان است و ایمان با صاحب خود در بهشت است . {نهج الفصاحة}

16) مسواک کردن فصاحت مرد را افزون می کند {نهج الفصاحة}

17) مسواک کردن موجب پاکی دهان و رضایت پروردگار و روشنی چشم است . {نهج الفصاحة}

18) دهانهای خویش را به مسواک پاکیزه کنید .{نهج الفصاحة}

19) مسواک کنید که مایة پاکیزگی دهان و رضای خداوند است .{نهج الفصاحة}

20) پنج چیز از سنت پیامبران است ؛‌ حیا و حلم و حجامت و مسواک و عطر زدن . {نهج الفصاحة}

21) مسواک زدن اقتضای فطرت است . {نهج الفصاحة}

22) دهانهای شما معبر قرآن است آن را با مسواک پاکیزه کنید . {نهج الفصاحة}

23) در مسواک کردن هشت فائده است : دهان را پاکیزه می کند ، ریشه را محکم کند و چشم را روشن کند و بلغم را ببرد و فرشتگان را خوشحال کند و پروردگار را خوشنود کند و اعمال خوب را بیفزاید و معده را بصلاح آورد . {نهج الفصاحة}

24) خداوند از امت من آنها را که هنگام وضو و غذا مسواک کنند را رحمت کند . {نهج الفصاحة}

25) سه چیز است که بر هر مسلمانی لازم است : غسل جمعه و مسواک کردن و استعمال بوی خوش . {نهج الفصاحة}

26) مسواک کردن سنت است هر وقت که خواستید مسواک کنید . {نهج الفصاحة}

27) بر تو باد مسواک کردن در هر نمازی . {حلیة المتقین}

28) مسواک کنید که مسواک کردن کار خوبی است ، لثه را محکم می کند ، بوی دهان را از بین می برد ، معده را اصلاح می کند ،‌درجات بهشتی را می افزاید و شیطان را به خشم می آورد . {نهج الفصاحة}

29) کمترین حد مسواک زدن آن است که با انگشت خود لثه و دندان را ماساژ دهید . {کافی}

30) دو رکعت نماز با دهان مسواک زده برتر است نزد خداوند از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک .{وسائل}{سفینة البحار}{نهج الفصاحة}

31) ای علی ! مسواک سنت و پاکیزه کنندة دهان است ؛ چشم را روشنی می بخشد و خدا را خشنودی می سازد ؛ دندانها را سفید می کند و بوی دهان را از بین می برد ؛ لثه را محکم می گرداند و اشتها می آورد ؛ حسنات را دوچندان می کند و ملائکه را مسرور می گرداند .{مکارم الاخلاق}

32) یا علی! بر تو باد مسواک زدن با هر وضوئی که با آن نماز خواهی خواند . {مکارم الاخلاق}

33) به صورت عرضی (در عرض دهان = از روی لثه به دندان) مسواک بزنید . {من لایحضره الفقیه}{نهج الفصاحه}

34) اگر امت من به مشقت نمی افتاد مسواک کردن را بر آنان در هنگام وضو گرفتن برای هر نماز ، واجب می کردم . {وسائل}{نهج الفصاحة}{فروع کافی}

35) خلال کنید ، بدرستیکه هیچ چیز ناراحت کننده تر برای فرشتگان الهی نیست که ببینند خرده های غذائی در بین دندانها باقی مانده است . {مکارم الاخلاق}{حلیة المتقین}

36) چرا من دندانهای شما را زرد می بینم ؟ چرا مسواک نمی کنید ؟ {حلیة المتقین}

37) در شگفت و ناراحتم هنگامی که شما بر من وارد می شوید در حالیکه دندانهایتان جرم گرفته و موهایتان ژولیده و کثیف است . چرا مسواک نمی کنید ؟ {بحار الانوار}

38) از جمله حق مهمان آن است که برای او خلال مهیا کنی . {حلیة المتقین}{المحاسن}

39) رحمت خداوند بر خلال کنندگان از امت من باد که در هر وضوء و بعد از هر غذا بین دندانها را تمیز می کنند . {مستدرک الوسائل}

40) پس از صرف غذا دندانها را خلال کنید زیرا خلال موجب سلامتی دهان و دندان و وسعت روزی می شود . {مکارم الاخلاق}

41) کسی که از دو چوب بهداشتی (مسواک و خلال) استفاده کند از عذاب کلبتین (که نام امروزی آن فورسپس است )‌ و کشیدن دندان در امان خواهد بود . {بحار الانوار}

42) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) هر شب سه بار مسواک می زدند ؛ یکبار قبل از خواب و یکبار بعد از بیدار شدن از خواب و یکبار قبل از نماز صبح . {وسائل الشیعه}

43) هرکه لباس بپوشد باید که پاکیزه باشد .{حلیة المتقین}

44) خداوند بزرگ بهشت را لازم می کند بر آن جوانی که زیاد در آینه نگاه کند و بسیار حمد الهی را برای نعمت جوانی به جای آورد . {ثواب الاعمال و عقاب الاعمال}

45) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نهی فرمودند از ناخن به دندان گرفتن ، آب بینی در مساجد انداختن ، آب خوردن از پیش دستة‌کوزه که در آنجا چرک جمع می شود ، بول کردن در آب ، با دست آلوده به طعام شب خوابیدن . {حلیة‌المتقین}

46) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر جماعتی می گذشتند که دهان به آب گذاشته بودند و می خوردند ، حضرت فرمودند که به دست بخورید که بهترین ظرفهای شماست . {حلیة المتقین}

47) لباس سفید بپوشید ؛که آن نیکوتر و پاکیزه ترین رنگهاست و مرده های خود را در آن کفن کنید . {حلیة المتقین}

48) بوی گندِ مردم آزار را بوسیلة آب بزدائید و پاک کنید . از بدن خویش مرافبت کنید که خدا مبغوض دارد بندة پلیدی (کثیفی) را که هرکس کنارش بنشیند بینیش را بگیرد . {وسائل الشیعه}