منتظر

مقتدر مظلوم
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩
 

ایام شهادت یگانه مظلوم جهان بر شما تسلیت باد

علی(ع) بزرگترین مظلوم

در عمل فردی امیر المومنین نقط های بارز تقواست ، در عمل حکومتی وسیاسی

 

 و شان علی(ع) بارزترین نقطه عدالت است علی (ع)جوانی سر شار از مجاهدت ، میانسالی سر شار ازغصه

و خون دل و سر انجام سر شار از مشکلات فرا وان را با مظلو میت تمام گذراند. حقیقتا بزرگترین مظلوم ،  علی (ع) بود با مظلو میت این دوران را کذراند و پا یان این دورانهم آن شهادت بزرگ واقع شد

اقتدار ی مظلومانه!

«اقتدلر » آن حضرت عبارت است از قدرت او در ازای پو لا دینش در عزم راسخش ، در اداره مشکلترین عرصه های نظامی ، در هدایت ذهنها و فکرها به سوی عا لیترین مفا هیم اسلامی و انسانی ،تربیت انسانهای بزرگ از قبیل  ما لک اشتر و عمار و ابن عباس و محمد ابن ابی بکر و ذیگران  وایجاد یک حریان ذر تاریخ بشری مظهر اقتدار آن بزرگوار ، اقتدار منطق ،اقتدار فکر و سیاست ، اقتدار حکو مت و اقتدار بازوی شجاع بود ، هیچ ضعفی از هیچ طرف در شخصییت علی (ع) نیست در عین حال یکی از مظلومترین چهره های تاریخ است و مظلو میت در همه بخشهای زند گییش وجو د داشتدر دوران نو جوانی ، مظلوم واقع شد  در دوران جوانی – بعد از پیامبر – مظلوم واقع شد در دوران کهو لت و خلافت مظلو م واقع شد بعد از شهادت هم تا سالها ی متمادی بر سر منبر ها از او بد گویی کردند و به او نسبت های دروغ دادند شهادت اوهم مظلو مانه است .