منتظر

توصیه های تغذ یه ای در ماه مبارک رمضان
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱۸
 

تو صیه های تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

*مقدمه:                                           ماه مبارک رمضان ،یعنی ماه پیوند با خدا ، ماه رحمت و رحمان ، ماه ریاض و رضوان ، ماه صفای دل و پاکی زبان، ماه خلوت سرای دل از غبار ریا، ماه جای دادن به معبود نهان و آ شکار ، ماه رهانیدن نفس از هر تعلق و خواهشی .

همانگونه که در این ماهع خلوت سرای دل را از غبار اغیار شستشو می دهیم ، بیائیم معده مان را با غذاهای طیب و طاهر صفا و جلا دهیم . معده تهی از غذا در طول روزه داری ممکن است با عث ضعف قوای جسمی گردد ، اما با لعکس قوای روحی و ذهنی ما تقویت می شود .

به طور کلی انسان در موقع گرسنگی ملایم دارای عواطف رقیق تر ، هوش و حواس بیدا ر تر ، قکر روشن تر ، ذوقیات لطیف تر و غیرت بر انگیخته تر می شود ، چهره نورانی  تر و حضور قلب بیشتر و به همین لحاظ نیز تلاوت آ یات خدا در این ماه بیشتر تو صیه شده تا به عمق عظمت آ نها بیشتر توجه گردد .

روزه های متوالی در مدت یکماه مو جب خروج کلیه سوو از مجاری و فواصل بین سلولی و بافت ها می گردد.

در بعضی از کشورها بسیاری از بیماران خود را به روش روزه داری معالجه می کنند و بدین منظور بخشهایی را در بیمارستان اختصاص به این امر داده اند .

« دکتر کارل»

طبیب و خدا شناس مشهور می گو ید : لزوم روزه داری در تمام ادیان تأ کید شده است با روزه داری قند خون در کبد می ریزد و چربیها ئیکه در زیر پوست ذخیره شده اند به مصرف تغذیه می رسند .نتیجه می گیریم که در ظرف مدت یکماه روزه دا ری آ دمی دارنده یک بدن تازه تعمیر شده و آ زاد گردیده از قید و بند سموم و کهنه هاست .

« دکتر کوئل پا فرانسوی »

می گوید   بیماریهاتخمیر غذادر روده هاست همه با روزه داری اصلاح می شود .

« دکتر مارتین آ لمانی »   می گو ید جریان سموم حا صله از غذا که از مغز می گذرد نا را حتی های روحی و جسمی دارد که با روزه داری اصلاح می شود .  
«ویکتوردن»

می گوید ما بسیار می خوریم و و بر اثر پر خوری انرژی حیاتی که با ید در دفع فضو لات فعالیت کند از دست می دهیم و در نتیجه به اتساع معده و کبدو ضعف کلیه مبتلا می شویم .

« استالت »  می گوید کسانی که به طول عمر نا ئل شده اند اغلب پر هیز کار و کم خور بو ده اند .

«دکتر ژان فروموزان » در آ غاز روزه داری عرق بدنی زیاد است ، دهان بو می گیرد ، گاه آب از بینی را ه می افتد

و همه علا مت شروع شستشوی کامل بدم است پس از 3-4 روز بر طرف می شود . اسید اوریک ادرار کاسته می گردد و شخص احساس سبکی و خوشی خا رق العاده ای می کند .

 بیا ئیم در ماه مبار  ک رمضان اعضاء داخلی بدنمان شستشوی و سم زدایی و به حد اقل مصرف غذا قناعت کنیم ، متأ سفانه اکثریت مردم به این امر توجه ندارند . وعده غذای اصلی صبحانه ، نهار  و شام که در طول سال مصرف می کردیم در ماه مبارک فقط یک وعده نا هار را از دست داده ایم ،جهت جبران آن در شام وسحر دو چندان بلکه بیش از ان با دریافت غذاهای ثقیل الهضم مت نند سرخ کردنی ها ، شیرنی جات غیر طبیعی که ئر حقیقت برای بدن سم و مضر می باشد و باعث آ زردگی اعضاء

و جوارح بدن می شود مصرف می کنیم . آ انر ژی حیاتی که باید صرف تحرکات بدنی و شادابی جسم و جان به کار رود صرف هضم و جذب غذاهای سنگین شده و نهیتا با عدم انرژ حیاتی مو جب خواب آ لودگی ، آ زردگی جسم و روح که ناشی از تخمیر و گندید گی مواد غدایی است و باعث تولید سم ئر بدن می شود توصیه می شود حتی المکان مصرف پختنی ها را به حد اقل ممکن برسانیم ، زیرا مواد پختنی تر شی بدن را زیاد کرده و با عث اضمحلال و نا بودی املاح بدن مثلا کلسیم می شود متأسفانه

مردم عادت دارند که حالت طبیعی آنچه را می خواهند بخورند تغییر می دهند و به جای مصرف غذاهای تازه از غذاهای کنسر و

شده و بسته بندی و تغیر حا لت یافته استفاده می کنند و اگر تازه اش هم به دستشان برسد خو دشان انرا تغییر می دهند .

هر چه موتد پختنی در بدن بیشتر شود به همان میزان تو لید سم بیشتری می نماید . دندانهای انسان به گونه ای افریده برای خام خوریو میوه خوری و دانه خوری ، نه گوشت خوری و پخته خوری  ، لذا به توصیه های مهم توجه کنید .

1- حتی المکان سعی شود ما یعات بیشتری مصرف کنیم خداوند انسان را بگونه ای آ فریده که با سایر پدیده ها ی مو جود در طبیعت به طور منظم با هم در ار تباط اند مثلا ماه برای جذر و مد در یاها و اقیانوسها و...... خداوند خلق نموده است .

برای تعادل و توارن کره زمین 70درصد آن را آب فرا گرفته ، پس برای تعادل بدن انسان ،70 درصد مصرف غذای روزانه اش ما باید ما یعات طبیعی مانند میوه جات و سبریجات و ...... باشد .

2- اگر چناچه خواستیم فرا یندی در در مواد غذایی مان بوجود آ وریم و غذای پخته را مصرف کنیم حتی المکان از سرخ کردنی ها پرهیز نمائید ، زیرا هر چه مواد غذایی دارای چربی بیشتری باشد به همان میزان بااعث کاهش جذب کلسیم و آ هن غذا می گردد.

3- از مصرف هر گونه شیرنیی جات غی ر طبیعی ما نند انواع زولبیا و شیرینی جایی که دارای قند و چربی بیشتری می باشد جدا خود داری نمائیم .

4- به همراء غذا خو ردن مطلقا هیچ نوع مایعاتی مصرف نشود ، زیرا باعث وقت شسره معده که حالت اسیدی دارد شده و نهایتا

تداخل در عمل هضم و جذب مواد غایی در بدن می شود .

5- افرادی که دارای زخم معده و ناراحتی معده می باشد روزه گرفتن برای آنها نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم هست ، زیرا زمانی که معده ما تهی از هر نوع غذایی باشد شیره معده که حالت اسیذی دارد کمتر ترشح شده یا ترشح نمی شود که زخم را آزرده نماید

6- بلا فاصله پس از صرفغذا بخصوص غذاهای سنگین نخوابید . بعضی عادت دارند بعد از ناهار یا بعد صرف غذا در سحر بخوابید ،که بسیار اشتباه است.

 نبی گرامی اسلام (ص) می فرمایند :أُزیبوا طعا مکمبذکرا ..... والصلوه و لا تناموا علیها فنقسوا قلو بکم .  بعد از خوزدن غذا نخابید ، بلکه به ذکر خدا مشغول شوید زیرا خوا بیدن بعد از غذا مو جب آ زردگی قلب شما می گردد.

پییامبر (ص) : دوره آ خرالزمان سکته ها زیاد می شود که یکی از علت های ان خوابیدن بعد از غذاهاست که ضربان قلب بیش حد معمول افزایش می یابد که این افزایش مو جب کو تاهی عمر قلب می شود .

7- بلافاصله بعد از غذا میوه و چای مصرف نکنید هضم و جذب میوه در روده کو چک انجام می گیرد و از زمان مصرف میوه تا روده به روده کو چک 20 دقیقه طول می کشد ، زمانی که معده ما مملو از مواد گوشتی و پروتینی با شد ، اکر میوه مصرف کنیم ، میوه در معده با سایر غذا ها تخمیر و گندیده شده ،نه تنها عمل هضم و جذب صورت نمی گیرد بلکه برای بدن تولید سمهم می کند و نو شیدن چای هم بعد از غذا به لحاظ داشتن تئین ما نع جذب آ هن غذا می شود .

8-از مصرف هر نوع سرخ کردنی ها جدا پرهیز نمائید . متأ سفانه اکثریت جامعه ما روز بروز بر آ مار مبتلا به بیماران تری گلیسیریدو کلسترول افزود ه می شود و این بیماری هم بخاطر مصرف بی رویه سرخ کردنی ها و شیرنی جات و عدم تحرکات بدنی می باشد

9- حتی المکان سعی شود در وعده های غذایی حتمه سبزی خوردن مصرف شود . زیرا بنا به توصیه و سفارش امام رضا (ع)

که می فر ماید سر سفره ای که سبزی نباشد شرکت نمی کنم ، از لحاظ علمی هم بنا به مصداق فر مایش معصوم ، خو ردن سبزی دارای خواص زیاذ می باشد که عمده فواید آن 1- به علت داشتن فیبر باعث جلو گیری از بالا رفتن تری کلیسیر ید ، کلسترول

دیابت ، فشار خون ، یبوست ، چاقی و همچنین کمک هضم و جذب غذا می کند .

11- حتی المکان از مصرف روغن های جامد و اشباع پر هیز نمائید یا به حد اقل ممکن بر سانید ، زیرا رو غن های اشباع دارای کلسترول بالا و همچنین تجمع تری گلیسرید در سلولهای آدی پوذ در اطراف معده شده که زمینه را برای فراهم نمودن چربی خون و هم چنین معده بر آ مده که زیبایی اندام ما را به خطر می اندازد .

12- تا سن 8 سالگی میزان در یافت آهن مواد غذایی در دختران و پسران به یک میزان است از 8سالکی به بعد به جهت مصارف با دوران پریود ، جون با دفع آ هن مو اجه است با ید می زان غذاهای آ هن زا نزد دختران بیشتر باشد .

13- در افطار بعد از مصرف خرما اگر خو استید غذای پخته را مصرف کنید از غذای سوپ یا آش مصرف کنید تا کار معده جهت هضم آ سان گردد.

14- افراد لاغر یا افرادی که بنیه ضعیف می با شند خو صا دانش آ مو زانی که فعالتیها یی فکری آ نها زیاد است، حتی المکان در سحر گاه از غذاهایی ما نند خرما و کشک یا 2-3 قاشق غذا خوری از جوانه گندم مصرف کنند .

15- افراد چاق از مصرف غذاهای پر انرژ ما نند روغن های اشباع (نباتی) ، کره ، انواع  شیرنیی جات غیر طبیعی جدا پر هیز کنند

16- حتی المکان سعی شود در افطار و سحر غذای مصرفی خود را به حد اقل ممکن برسانیم ، زیرا داشتن عمر طو لانی توأ م با سلا متی در جانوران خو نگرم منوط به کم خونی آنها می باشد .